Ikus-onespena

Ikus-onespen digitala

Izapidetu ikus-onespena online, nahi duzun lekutik

Autonomoen eta mikroETEen lan txikietarako ikus-onespen tipo hitzarmena

Lan txikietarako (1.000 eurotik beherako ordainsariak dituzten txostenak eta ziurtagiriak) ikus-onespena autonomoentzat eta mikroETEentzat.

Interesa duen elkargokide edo mikroETEen ordezkari bakoitzak hitzarmena sinatu beharko du, harekin bat egin ahal izateko. Izena emateko, hitzarmena sinatu ondoren Demarkaziora bidali beharko da, posta elektronikoz, [email protected] helbidera.

Zer da ikus-onespena?

Elkargoaren ikus-onespena, oniritzi edo bisatu ere izenekoa,kontrol-ekintzaeta elkargoek egiten dute Administrazio Zuzenbideari jarraituz eta legez esleitutako funtzio publiko bat betez. Elkargoek lanak ontzat joz, hau da,ikus-onespenaren bidez, elkargokide baten edozein proiektu edo lan profesional kontrolatu beharreko parametroetara egokitzen dela egiaztatzen da.

Hura arautzen duen araudi orokorra edo korporatiboa kontrola daiteke, bai eta egilearen baldintza subjektiboak betetzen diren ere hura sinatzeko eta Estatuaren eta gizartearen aurrean aukerako erantzukizuna bere gain hartzeko. Hori guztia bezeroen beharrak eta, oro har, diru publikoa bermatzeko.

Ikus-onespena funtsezkoa da lan profesionalak kalitatez, bermez eta segurtasunez egiteko. Eginkizun garrantzitsuenetako bat da, balio erantsi handia baitakar, besteak beste, jardueren kalitatea hobetzen laguntzen baitu, bai eta horiek ziurtatzeko eta lanbide-asegurua egiteko aukera ere. Ikus onespenari lotutako aseguruak segurtasuna ematen die bezeroei eta herritarrei, eta lasaitasuna onespena jaso duen ingeniariari. 

Zertan datza

Jarduketa sinatzen duen pertsonarena dela egiaztatzea eta benetakotasuna ziurtaraztea, Elkargoaren Artxiboan sartuz.

Ingeniari jarduleak betetzen duen funtzioa egiaztatzea, horretarako gaituta bait dago (elkargokidea da eta ez desgaitua), eta gai horretan eskumena bait du.

Ikus-onetsitako jarduketak baldintza formal jakin batzuk eta aplikatu beharreko elkargo-araudia betetzen dituela egiaztatzea

Jardueretan inplikatutako Erantzukizun Zibila ziurtatzea dakar.

Nahitaezko ikus-onespenaren kasuak

Edozein lan profesional ikus daiteke. Ez bakarrik proiektua edo obraren zuzendaritza.

Eraikuntza gauzatzeko proiektua

Eraikuntza-obraren amaieraren ziurtagiria

Eraikuntza gauzatzeko proiektua eta obraren amaierako ziurtagiria, hala badagokio, eraikuntza-obrak legeztatzeko administrazio-prozeduretan aurkeztu beharrekoak, aplikatu beharreko hirigintza-araudiarekin bat etorriz.

Lehergailuak erabiltzea eskatzen ez duten eraikinak eraisteko proiektua, aplikatu beharreko hirigintza-araudian aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Beste eskumen-eremu batzuetako lanetarako ere eskatzen da, bai Administrazio Publikoak bai partikularrek, haren abantailak eskuratzeko, bereziki, ikus-onespenetik Elkargoan eratortzen den aseguramendua.

Inprimakiak eta araudia

Inprimakiak deskargatu