Giza garapenerako lankidetza proiektuen teknikari espezialista Haitin

TRAGSATEC

REF.: 29/2020

Haití.

2020/11/12

Hitzartu beharreko soldata

Gutxieneko esperientzia: Gutxienez 3 urte, ur-, saneamendu- eta arazketa-azpiegituren sektoreari lotutako garapenerako lankidetza-proiektuen arduraduna izaten. Gutxienez 3 urte, sektoreari lotutako garapenerako lankidetza proiektuen arduraduna izaten.

Kontratuaren aurreikusitako iraupena: 28 hilabete.

Requisitos

Gutxieneko esperientzia

Gutxienez 3 urte, ur-, saneamendu- eta arazketa-azpiegituren sektoreari lotutako garapenerako lankidetza-proiektuen arduraduna izaten. Gutxienez 3 urte, sektoreari lotutako garapenerako lankidetza proiektuen arduraduna izaten.

Deskribapena

Proiektuak:

  • Tragsatec-ek teknikari bat behar du laguntza eta laguntza teknikoko jarduerak garatzeko, Europako Batzordearen AECIDren Lankidetza Eskuordeturako ekintzen integrazioa kudeatzeko. Hauek dira ekintzok: «EDUKAYITI-Hego-ekialdean hezkuntza-zerbitzuak indartzeko eta hezkuntzaren kalitatea hobetzeko proiektua, oinarrizko lehen ziklorako», eta «URBAYITI: Ura eta saneamendua».

Funtzioak:

  • Tragsatec-ek Madrilen duen koordinazio-taldearen zuzendaritzapean, laguntza emango die OTCri eta erakunde onuradunei (prozesu instrumentaletan, AECIDen ahalmen publikoak, jarduerak eta izaera administratiboa duten funtzioak gauzatzean zuzenean parte hartzea  dakartenean), proiektuak zuzentzeko prozesuko fase guztietan (hastapena, plangintza, gauzatzea, ixtea eta, bereziki, gainbegiratzean eta kontrolean) Europako Batzordearen AECIDi eskuordetutako lankidetza-ekintzen bizi-ziklorako, «EDUKAYITI-Hezkuntza-zerbitzuak indartzeko proiektua, hego-ekialdean eta hezkuntzaren kalitatea hobetzeko» eta «URBAYITI: Ura eta saneamendua».

Zehazki, lan hauek indartu nahi dira taldean:

1.- Proiektuak planifikatzeko prozesuak
– Tokiko erakundeekin koordinatzea
– Kudeaketa-arlo bakoitza bi proiektuetan planifikatzea.
– Bi ekintzetarako baldintzak zehaztea.
– Proiektu bakoitzeko lanaren banakapen-egitura sortzea, barne-mailan.
– Giza baliabideak planifikatzea.
– Bi proiektuen kronogramaren prestaketa koordinatzea tokiko erakundeekin.
– Ekintza bakoitzaren plan operatibo orokorra eta urteko plan operatiboak prestatzen direla eta delegazio-akordioen proiektu-dokumentuarekin bat datozela ziurtatzea.
– Proiektu bakoitzeko rolak eta erantzukizunak eskuordetze-akordioen helburuekin eta emaitzekin bat datozela ziurtatzea.
– Tokiko erakundeei laguntzea proiektu bakoitzean egin beharreko erosketak identifikatzen eta DAOak prestatzen.
– Tokiko erakundeei laguntzea, behar denean, lizitazio-agiriak, DAOak, prozesu horien ondoriozko hitzarmenak eta kontratuak eta horien ordainketak prestatzen eta kudeatzen.
– Proiektu bakoitzaren arriskuak identifikatzea, tokiko erakundeekin lankidetzan.
– Bi proiektuetara egokitutako komunikazio-planak ezartzea, tokiko erakundeekin lankidetzan.
– Proiektu horien diseinuan jasotako adierazle guztien oinarrizko lerroa, edo lehen neurketa egitea, abiapuntuak ezartzeko.
– Bi ekintzetarako “irismenaren oinarrizko ildoaren” prestaketa koordinatzea (bi proiektuetan espero diren emaitzak ziurtatzeko beharrezkoak diren lanak definitu eta planifikatzeko prozesua).
– Bi ekintzen testuinguruan ere lan egiten duten lankidetza-erakunde eta -agentziekin harremanak izatea, bereziki Espainiakoekin, betiere ikuspuntu teknikotik sinergia eta osagarritasun posibleak bilatuz.
– Bi ekintzetarako “irismenaren oinarrizko ildoaren” prestaketa koordinatzea (bi proiektuetan espero diren emaitzak ziurtatzeko beharrezkoak diren lanak definitu eta planifikatzeko prozesua).
– Bi ekintzen testuinguruan ere lan egiten duten lankidetza-erakunde eta -agentziekin harremanak izatea, bereziki Espainiakoekin, betiere ikuspuntu teknikotik sinergia eta osagarritasun posibleak bilatuz.

2.- Proiektuen segimendu- eta kontrol-prozesuak
– Proiektu bakoitzari dagozkion konpromisoak betetzen direla zaintzea, bai proiektu bakoitzari lotutako gauzazko diru-laguntzetan erabakitakoak, bai AECIDek eta Europako Batzordeak sinatutako ordezkaritza-akordioan ezarritakoak.
– Bi proiektuak kontrolatzeko neurriak hartzea.
– Bi ekintzetan egindako lana aztertu eta ebaluatzea.
– Plangintzaren gaineko aldaketek ekintza zuzentzailerik behar duten zehaztea.
– Proiektu bakoitza kudeatzeko dokumentuak eguneratzea.
– Proiektu bakoitza gauzatzeko proiekzioak edo aurrerapen-estimazioak sortzea.
– Proiektu bakoitzeko alderdi interesdunen konpromisoari bultzada eta jarraipena ematea, eta, bereziki, jarraipen-batzordearen eta pilotaje-batzordearen bilerei. Bilera horiei proiektuaren aurrerapenak aurkeztuko zaizkie aldizkako bileretan.
– Irismenaren oinarrizko lerroarekiko desbiderapenak ohartaraztea eta bi ekintzetarako ekintza zuzentzailerik behar duten zehaztea.
– Proiektu bakoitzaren entregagarriak ikuskatu eta baliozkotzea.
– Bi proiektuen arriskuen berrebaluazioak egitea.
– Erreserben jarraipena egitea.

HIZKUNTZAK: Komunikatzeko gaitasuna izan behar du hizkuntza hauetan: ingelesa eta frantsesa.

Lanpostu kopurua

1

Soldata-tartea

Hitzartu beharreko soldata

Kontratu mota

Kontratuaren aurreikusitako iraupena: 28 hilabete.

Interesa duzuenok bidali curriculum vitae-a Grupo Tragsaren webgunearen bidez: https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=24968&tipo=F&tmp=t .